Embajada en Armenia

Նույնականացման ազգային փաստաթղթի գործողության ժամկետի ավարտը – Այն փոխելու համար սահմանված նոր վերջնաժամկետ` 31/03/2017

Անձանց պետական ռեգիստրի թիվ 1740/2016 Որոշման համաձայն՝ թիվ 617/2016 Որոշմամբ սահմանված ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2017թ. մարտի 31-ը:

Այսպիսով, Անձանց պետական ռեգիստրի կողմից տրված ձեռագիր անձը հաստատող փաստաթղթերը նոր թվային Նույնականացման ազգային փաստաթղթով փոխարինելու համար սահմանված վերջնաժամկետն է 2017թ. մարտի 31-ը:

2017թ. ապրիլի 1-ից նոր թվային նույնականացման ազգային փաստաթուղթը լինելու է միակ վավեր փաստաթուղթը: